I'm 17
Ⓥegetarian.
† Agnostic Atheist.
(A)narchist
Home
Message
Archive
Theme
vanity-catastrophy:

✝for more, click here ✝
Sama nie wiem
"Czuję strach przed jego obojętnym spojrzeniem."
Lolita Pille (via
polskie-zdania)

(via sny-martwych)

"Mogliśmy zrobić wszystko, nie wyszło przepraszam
mieliśmy tworzyć przyszłość, nie wyszło przepraszam."
(via blada-cera)

(via sny-martwych)

theme